Taxis

L'empresa disposa de 5 taxis amb diferents capacitats.

- 2 taxis de 4 places

- 1 taxi de 6 places

- 1 taxi de 7 places

- 1 taxi de 8 places